BUTABA Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về BUTABA instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Dynamic / Global Export Excel Report For all Application-xls
Trần Luận
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Api Google Spreadsheet for odoo
Api Google Spreadsheet for odoo
API UTABA
Api Utaba
ERPVN HR Extra
Advance HR Managing related to Employee and Department
ERPVN HR Goal
Goal Management
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Filter export records
Filter export records
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Odoo Debranding
Odoo Module for backend and frontend debranding.
Zoma
Phần mềm quản lý tập trung Zoma
Record Form Logging
Log user view record form
Requisition
PO Requisition
Phân bổ
Customer
DHC Button
Tri_Tam crm pipleline
Res Users
Tri Tam Customer
Customer Tri Tam
Duoc Tri Tam Hr Expense
hr_expense
Phân quyền Tri Tâm
Phân Quyền
Duoc Tri Tam
Product
Duoc Tri Tam Sale
Sale
Tri Tam Duoc Users
Res Users
Zoma
Phần mềm quản lý tập trung Zoma
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên