Where Dreams Begin
Đặt con người là trung tâm, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện dựa trên 4 giá trị nền tảng : Tự do lựa chọn - Gia đình - Tôn vinh & phần thưởng - Hi vọng cùng với bộ 5 tính cách cốt lõi : Nghĩ lớn - Tốc độ - Đoàn kết - Hạnh phúc - Tử tế. Tất cả những điều trên đã hình thành nên Butaba hiện tại ...
Đăng ký
Where
Dreams Begin
Đặt con người là trung tâm, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện dựa trên 4 giá trị nền tảng : Tự do lựa chọn - Gia đình - Tôn vinh & phần thưởng - Hi vọng cùng với bộ 5 tính cách cốt lõi : Nghĩ lớn - Tốc độ - Đoàn kết - Hạnh phúc - Tử tế. Tất cả những điều trên đã hình thành nên Butaba hiện tại ...

Tầm nhìn

của chúng tôi

Với mục tiêu trở thành hệ thống thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2025, Butaba đã phát triển dựa trên sức mạnh cốt lõi là hệ thống Marketing Social Media vượt trội so với các đối thủ khác trên thị trường.

Các sự kiện nổi bật
2016
Butaba chính thức thành lập
Từ 2016, cái tên Butaba chính thức đăng ký kinh doanh và được nhà nước bảo hộ. Dựa trên những kết quả và thành tựu tiền đề, Butaba dưỡi cái tên mới đã bước vào hoạt động như một trong những cái tên đầu ngành và sẵn sàng tạo những giá trị lớn hơn cho cộng đồng
2020
Gia nhập thị trường Mỹ & EU
Bất chấp những khó khăn, bất lợi xảy ra do đại dịch Covid-19, Butaba vẫn kiên trì vượt qua và phát triển nhờ vào văn hóa kinh doanh đặt con người là trung tâm và các giá trị cốt lõi chưa bao giờ thay đổi.
2025
Hệ thống TMĐT số 1
Mục tiêu của BUTABA là trở thành hệ thống thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á với các tính năng và thương hiệu vượt trội so với các đối thủ khác bằng sức mạnh cốt lõi là hệ thống Marketing Social Media đáng tự hào
Năm 2025
Butaba sẽ ...
  • Trở thành hệ thống thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á năm 2025
  • Nâng lượng nhãn hàng dược - mỹ phẩm đạt chuẩn GMP (70 nhãn hàng / 2021)
  • Tăng quy mô nhân sự hoạt động (2000+ nhân sự / 2021)